Skróty spotykane na cmentarzach I w.św:

Moderator: Comen

Awatar użytkownika
tadeks
Donator
Posty: 902
Rejestracja: 7 cze 2014, o 21:17
Lokalizacja: Słupsk

Skróty spotykane na cmentarzach I w.św:

Post autor: tadeks » 2 mar 2017, o 21:12

W wątku o inskrypcjach Beskid wspomniał o skrótach, które można spotkać na cmentarzach z I w.ś. na terenie Galicji.
Żeby nie zaśmiecać wątku z inskrypcjami, to zakładam nowy i przedstawiam większość skrótów spotykanych na tych cmentarzach. Czy to jest komplet? nie wiem, a za wiarygodność palca uciąć nie dam.
Niniejsze znalazłem w materiałach znawcy cmentarzy i regionu Romana Frodymy:
A
A., Abt., − Abteilung, oddział
A., Art., Artl. − Artillerie, Artillerist, artylerii,
artylerzysta
A-Ö-U − żołnierz armii austro-węgierskiej
Arb. − Arbeiter, robotnik
Art. Brig − Artillerie Brigade, brygada artylerii
Arz. − Arzt, lekarz
Asp. − Aspirant, kandydat
Av., Aviat., − Aviatiker, lotnik
B
B. − Baon, batalion
B. Schwest. − Barmherzige Schwester,
siostra miłosierdzia
B., Bat., Btl. − Bataillon, batalion
B., Br., Brig. − Brigade, brygada
B., Bayr. − Bayrisch, bawarski
B.F.A.R., Bayr. F. Art. Reg. − Bayrisches
Feld Artillerie Regiment, Bawarski Pułk Artylerii
Polowej
B.-HIR., Bosn.-Herz. Inf.Reg. − Bosnisch-Herzegovinische
Infanterie-Regiment,
Bośniacko-Hercegowiński Pułk Piechoty
B.I.R., Bayr. Inf. Reg. − Bayrisches Infanterie-Regiment,
Bawarski Pułk Piechoty
B.P.B., Bayr. Pion. Bataill. − Bayrisches
Pionier-Bataillon, Bawarski Batalion Pionierów
(wojska inżynieryjne)
B.P.K., Bayr. Pion. Komp. − Bayrische
Pionier-Kompanie, Bawarska Kompania
Pionierów
Bäck. − Bäckerei, piekarnia
Batt. − Batterie, bateria
Bew. Abt. − Bewachungs-Abteilung, oddział
wartowniczy
Bez. − Bezirk, okręg
C
Civ − Civil, cywil
Civ. Arb. − Civil-Arbeiter, cywilny robotnik
D
D.K. − Deutscher Krieger, żołnierz niemiecki
D., Dg., Drag. − Dragoner, Dragon, dragonów,
dragon
D., Div. − Division, dywizjon, dywizja
D.R., Drag.-Reg − Dragonerregiment, pułk
dragonów
Dep. − Depot, magazyn depozytowy
Dien − Dienstbote, ordynans
E
E.F. − Einjähriger Freiwilliger, jednoroczny
ochotnik
E.R., Er. Res., Ers. Res. − Ersatz Reserve,
Ersatz Reservist, rezerwa zapasowa,
rezerwista zapasowy
E.S.A. − Etappen Sanitäts-Abteilung, etapowy
oddział sanitarny
Eis. − Eisenbahn, kolej, kolejowy
Et., Etp. − Etappen, etapowy
F
F. − Feld, polowy (w przypadku artylerii F −
Fahrende, jezdna, kołowa)
F., Fr., Freiw. − Freiwillinger, ochotnik
F.A.B., Fs.H.B, Fest. Art. Batll − Festungsartillerie-Bataillon,
Festungshaubitzen-Bataillon,
Batalion Artylerii Fortecznej,
Forteczny Batalion Haubic
F.A.R., Feld. Art. Reg. − Feldartillerie-Regiment,
pułk artylerii polowej
F.H.R., Feld. Haub. Reg. − Feldhaubitzen-
-Regiment, pułk haubic polowych
F.J.B. − Feldjäger-Baone, batalion strzelców
polowych
F.K.R., Feld. Kan. Reg. − Feldkanonen-
-Regiment, pułk artylerii polowej
Fähnr., Fähr. − Fähnrich, chorąży
Fahr. Kan. − Fahrender-Kanonier, Fahrkanonier,
artylerzysta
Feldsp., Fld.-Sp. − Feldspital, szpital polowy
Fldw − Feldwebel, sierżant
Füs., Füsil. − Füsilier, fizylier (żołnierz lekkiej
piechoty)
G
G − Garde, gwardii
G., Geb. − Gebirgs-, górski
G., Gren. − Grenadier, grenadier, grenadierów
G.A.R., Geb. Art. Reg. − Gebirgsartillerie-
-Regiment, pułk artylerii górskiej
G.F.A.R., Garde. Feld. Art. Reg. − Garde
Feldartillerie-Regiment, pułk artylerii polowej
gwardii
G.H.R., Garde. Hus. Reg. − Garde Husaren-Regiment,
pułk huzarów gwardii
Gal. − Gyaloghad (węg.), piechota
Geb − geboren, urodzony
Gef − gefallen, poległy, polegli
Gend − Gendarmerie, żandarmeria
Gft., Gefr. − Gefreiter, starszy szeregowiec
H
H., Hon., Honv. − Honved, żołnierz piechoty
węgierskiej, honwed
H., Hus, − Husaren, Husar, huzar
H.F.H.R., L.F.H.R. − Honved Feldhaubitzen-Regiment,
węgierski pułk haubic polowych

H.F.K.R., L.F.K.R., Honv. F.K. Reg. − Honved
Feldkanonen-Regiment, węgierski
pułk artylerii polowej
H.I.R. Honv. Inf. Reg. − Honved Infanterie-Regiment,
węgierski pułk piechoty
H.R., Hus.-Reg. − Husaren-Regiment,
pułk huzarów
Hongy. − Hodnagy (węg.), podporucznik,
lejtnant
Hptm., Haupt, Hauptm, − Hauptmann,
kapitan
I
I., Inf − Infanterie, Infanterist, piechota,
piechur
i.d.Res. − in der Reserve, w rezerwie
I.D.S.A., Inf.-Div.San.-Abt − Infanterie-
-Division Sanitäts-Abteilung, oddział sanitarny
dywizjonu piechoty
I.R., Inf. Reg − Infanterie-Regiment, pułk
piechoty.
J
J., Jg., Jäg., Jag. Bat. − Jäger, Jäger-Bataillon,
strzelec, batalion strzelców.
K
K. − kaiserlich, cesarski
K. − königlich, królewski
K. Sch. R., Kaiser-Sch. Reg − Kaiserschützen-Regiment,
cesarski pułk strzelców
K.k. − Kaiserlich-Königliche, cesarsko-
-królewski
K.u., K. ung. − Königlich-Ungarisch, kró-
lewsko-węgierski
K.u.K. − Kaiserlich und Königlich, cesarsko-królewski

Kav − Kavallerie, kawalerzysta, kawalerii
Kdo., Kom. − Kommando, komando
Kdt, Katt., Katt Asp. − Kadett, aspirant
Kgf − Kriegsgefangener, jeniec wojenny
Kos., Kos. Div, Kos. Reg − Kosaken-Division
(Regiment), dywizjon Kozaków, pułk
Kozaków
Kpl., Korp., − Korporal, kapral
Kr. − Krieger, żołnierz
Krankw − Krankenwärterin, pielęgniarka
Kutsch. − Kutscher, woźnica
L
L. Sch. R, Ldsch. R. − Landesschützen
Regiment, pułk strzelców krajowych
L., Ldw., − Landwehr, obrona krajowa
L., Lst., Ldst. − Landsturm, pospolite ruszenie

L.U.R., Ldw. UI. R. − Landwehr Ulanen-
-Regiment, pułk ułanów obrony krajowej
Ldst. I.R. − Landsturm Infanterie-Regiment,
pułk pospolitego ruszenia
Ldst. M.B., Ldw. Er.B. − Landsturm
Marsch-Bataillon, Landwehr Ersatz Bataillon,
marszowy batalion pospolitego ruszenia,
zapasowy batalion pospolitego ruszenia
Ldst.B. − Landsturm Bataillon, batalion
pospolitego ruszenia
Lt., Ltn., Leutn. − Leutnant, podporucznik
M
M.B. − Marsch-Bataillon, batalion marszowy
M.D. − Mörser-Division, dywizjon moź-
dzierzy
Musk. − Musketier, muszkieter, (tu strzelec)
O
Oblt., Oblin − Oberleutnant, porucznik
Offz, Offizier., Off. Stelv. − Offizier, Offi-
ziersstellvertreter, oficer, kandydat na oficera
Ö., Öst., Österr. − Österreicher, Austriak
P
P. Pr. Preußisch − Preussisch, pruski
P.B. − Pionier-Bataillon, batalion pionierów
P.F.A.R., P.F. Art. R − Preußisches Feldartillerie-Regiment,
pruski pułk artylerii
polowej
Pol. Leg. I.R. − Polnische Legionen Infanterie-Regiment,
pułk piechoty legionów
polskich
Ptrf – Patrouillenführer, dowódca patrolu
R
R. Rt., Reit. − Reiter, konny
R. Russ., Russe. − Russe, Russisch, Rosjanin,
żołnierz armii rosyjskiej, rosyjski
R., Reg., Rgt. − Regiment, pułk
R.F.A.R. − Reserve Feldkanonen-Regiment,
rezerwowy pułk artylerii polowej
Rittm − Rittmeister, rotmistrz
S
SchR − Schützenregiment, regiment piechoty
S.F.A.R. − Schwereres Feldartillerie-Regiment,
pułk artylerii ciężkiej
S.F.H.D. − Schwere Feldhaubitzen-Division,
pułk ciężkich haubic polowych
Saml. P.K., Saml. P.R. − Samländische
Pionier-Kompanie, Samländisches Pionier-Regiment,
sambijska kompania pionierów,
sambijski pułk pionierów
San. Sold. − Sanitäts-Soldat, żołnierz oddziału
sanitarnego
Sapp., S.B. − Sappeur-Bataillon, saper,
batalion saperów
Stab, Sta. Kapit., Stabs. Fldw − sztab,
kapitan sztabowy, podoficer sztabowy
T
T.K.J.R − Tiroler-Kaiserjäger-Regiment,
Cesarski Pułk Strzelców Tyrolskich
Tel., Teleph., Tel. Reg., – Telephone, Telegraphen-Regiment,
telefon, telefonistów,
pułk telegrafu
Tr. Div. Tr. Sold., − Train Division, Train
Soldat, dywizjon taborów, żołnierz taboryta
U
U. Ul. − Ulane, Ulanen-, ułan, ułanów
U. Ung. − Ungarisch, węgierski
Unb. − unbek, unbekannt, nieznany, nierozpoznany
Unt., Uff. − Untoffz, Unteroffizier, podofi-
cer
V
Vorsp − Vorspann, woźnica
W
Wachtm − Wachtmeister, wachmistrz

Awatar użytkownika
gar
Donator
Posty: 5087
Rejestracja: 5 sty 2014, o 23:45
Lokalizacja: Śląsk

Skróty spotykane na cmentarzach I w.św:

Post autor: gar » 2 mar 2017, o 21:14

O matko, ale zestaw. Świetna robota dla zainteresowanych tematem.

Awatar użytkownika
salewiak
Administrator
Posty: 9893
Rejestracja: 19 wrz 2010, o 23:06
Lokalizacja: Galicja

Skróty spotykane na cmentarzach I w.św:

Post autor: salewiak » 3 mar 2017, o 09:58

No, to teraz będę sprawdzać w tablecie lub komórce. :)
Dzięki.

Awatar użytkownika
Norden
Posty: 895
Rejestracja: 8 paź 2010, o 23:41
Lokalizacja: Wojnicz

Skróty spotykane na cmentarzach I w.św:

Post autor: Norden » 3 mar 2017, o 18:58

gar pisze:
2 mar 2017, o 21:14
O matko, ale zestaw. Świetna robota dla zainteresowanych tematem.
jak ktoś chce mieć z tym robotę, to niech nie zagląda do linka ;)
http://www.fotosik.pl/u/norden/album/2415707

Awatar użytkownika
tadeks
Donator
Posty: 902
Rejestracja: 7 cze 2014, o 21:17
Lokalizacja: Słupsk

Skróty spotykane na cmentarzach I w.św:

Post autor: tadeks » 4 mar 2017, o 09:55

Norden przedstawił namiary na zestaw obszerniejszy od mojego.
W moim juz wcześniej zauważyłem braki, m.in. w końcowych literach:
Vahrm. Vahrmann - szeregowiec
Wahrm - szeregowiec,
Z.F., z.F. - pieszy,
Zgsf, Zugf, Zugsf, Zusf. - plutonowy,
Ziv., Ziv.abr. - cywil, robotnik cywilny.
I wiele innych.
Dlatego napisałem zgodnie z przypuszczeniami, że mój zestaw jest raczej niekompletny.
Ale dla zainteresowanych (dla mnie nie) dwa zestawy, to już solidny materiał.

Awatar użytkownika
Norden
Posty: 895
Rejestracja: 8 paź 2010, o 23:41
Lokalizacja: Wojnicz

Skróty spotykane na cmentarzach I w.św:

Post autor: Norden » 5 mar 2017, o 22:16

tadeks pisze:
4 mar 2017, o 09:55
Norden przedstawił namiary na zestaw obszerniejszy od mojego.
Oktawian Duda - Cmentarze I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej

Awatar użytkownika
salewiak
Administrator
Posty: 9893
Rejestracja: 19 wrz 2010, o 23:06
Lokalizacja: Galicja

Skróty spotykane na cmentarzach I w.św:

Post autor: salewiak » 17 lip 2018, o 15:11

Świeże od mnie, z innego forum:
k.k. -> kaiserlich königliche (cesarsko-królewski)
Ldst -> Landsturmmann (szeregowiec pospolitego ruszenia)
GendAssist -> Gendarmerie Assistenz (asysta żandarmerii)
k.u.k. -> kaiserlich und königliche (cesarski i królewski)
MVM -> Mecklenburgsche Verdienst-Medaille (medal zasługi od niemieckiej Meklemburgii)

Awatar użytkownika
Norden
Posty: 895
Rejestracja: 8 paź 2010, o 23:41
Lokalizacja: Wojnicz

Skróty spotykane na cmentarzach I w.św:

Post autor: Norden » 6 paź 2018, o 22:28

Mała fotozagadka:
Aufbau1.jpg
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
salewiak
Administrator
Posty: 9893
Rejestracja: 19 wrz 2010, o 23:06
Lokalizacja: Galicja

Skróty spotykane na cmentarzach I w.św:

Post autor: salewiak » 6 paź 2018, o 22:37

Heeres Vermessung (pl. Geodezja Wojskowa)?

Awatar użytkownika
Norden
Posty: 895
Rejestracja: 8 paź 2010, o 23:41
Lokalizacja: Wojnicz

Skróty spotykane na cmentarzach I w.św:

Post autor: Norden » 6 paź 2018, o 22:43

Gut :)